Vi är leverantör för plåt- och rörbearbetning

Vi erbjuder plåt-och rörbearbetning i olika materialkvalitéer och dimensioner från enkla detaljer till komplexa konstruktioner. Söker Du tillverkning av en komplett produkt, tar vi fram den.

Vi erbjuder även skärande bearbetning, lätt som tung, genom vårt systerföretag Engströms Verkstäder AB.