Egna produkter

Utöver legotillverkning är vår ambition att utveckla och marknadsföra egna kompletta produktenheter. Solida verktygsskåp och högpresterande renhetsskåp för den internationella fordonsindustrin är exempel på sådana produkter.