Rörtvätt

Rörtvätt

Vår anläggning klarar rör med diameter från 6 mm upp till 22 mm samt längder från 70 mm upp till 4500 mm med integrerad dimsmörjning i rostförebyggande syfte.