Meny Stäng

Kontakt

Vår teknikavdelning arbetar med alla förfrågningar in till företaget. Här sker även strategisk val av nya underleverantörer.  Vi som arbetar på teknik 

Vår logistikavdelning sköter all ordermottagning, anskaffning av material samt skeppning och transport. Vi som arbetar på logistik

I vår produktionsfunktion sker all tillverkning. Denna funktion ansvarar också för alla produktionsutveckling samt underhåll.  Denna funktion är även ansvarig för våra förnödenhetsinköp. Vi som arbetar inom produktion.

Alla frågor rörande fordonsrelaterade produkter samt rörproduktion. Det är vi som arbetar med detta.

På vår Kvalité och miljöavdelning är vi ett support till övriga funktioner inom företaget.  Vi som arbetar inom denna avdelning 

Inom ledningsfunktionen sköter vi övergripande ledningsfrågor, ekonomi samt personal. Vi som arbetar med detta. 

Post-besöks- och leveransadress

Vingåkersvägen 73, 641 39 Katrineholm

E-post: info@blomberg-stensson.se

Telefon:  Se ovan